دانلود آلبوم جدید موندگار معین

“آلبوم موندگار معین” جدیدترین آلبوم معین تکمیل شد و با نام “موندگار” منتشر شد. به نظر خود خواننده این آلبوم “ماندگار”یا همان “موندگار” از بهترین آثار وی میباشد.