اهنگ همه بارونو دوست دارن من اما نم موهاتو توی گوشم بگو آروم تمام آرزوهاتو

اهنگ “همه بارونو دوست دارن “را بشنوید با صدای “رستاک” انقدر خواننده خوبی هستی که نیاز نیست بقیه بهت حتی بیشنهادی بدن امیدوارم بیشتر شناخته بشی و بدرخشی شعرات حس … Read More