شاه دوماد از شاهین نجفی

شاه دوماد از شاهین نجفی

اهنگ شاه دوماد توسط شاهین نجفی اجرا شده است.

Shah Doomad Song by Shahin Najafi
Lyrics
شاه دوماد عروس اومد اسب سمندته بتاز
شاه دوماد عروس اومد اسب سمندته بتاز
بس که خوشگله عروس به آسمون می کنه ناز
سرنا و دهل ببین با چه نشاط کرده ساز
سر راه کنار برین دوماد می خد نار بزنه
سیب سرخ انار سرخ به دومن یار بزنه
مادیون سم طلایی عروس چه رامشه
مادیون سم طلایی عروس چه رامشه
راه مره یواش یواش مدنه عروس سوارشه
زیره روبند زری چشم عروس به یارشه
سر راه کنار برن دوماد می خد نار بزنه
سیب سرخ انار سرخ به دومن یار بزنه
به سر عروس خانم شاباش کنن نقل و نبات
به سر عروس خانم شاباش کنین نقل و نبات
یله ترمه پر یراق به هیکلش چه خوب میاد
همگی کف بزنیدو باهم بگین شاباش شاباش
همگی کف بزنید و باهم بگین شاباش شاباش
سر راه کنار برن دوماد می خد نار بزنه
سیب سرخ انار سرخ به دومن یار بزنه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *